wat is asbest

Wat is asbest?

Asbest is een gesteente. Het bestaat uit een aantal in de natuur voorkomende mineralen, deze behoren tot de silicaten. Dit zijn taaie, onbrandbare vezels. Ruw asbest bestaat uit langwerpige bundels die zijn opgebouwd uit kristallen. Deze kristallen worden asbestvezels genoemd en kunnen na beschadiging zo klein worden dat ze niet met het blote oog te zien zijn.

Hoofdgroepen asbestvezels: Serpentijn en Amfibool

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:
Serpentijn:
Ongeveer 85% van alle asbesthoudende materialen bevat wit asbest: Chrysotiel. Deze groep is te herkennen aan een krullende vezel, vergelijkbaar met touw. Bij het splijten van deze vezel zal deze eerder in de dwarsrichting splijten dan in de lengterichting. Dit zorgt voor korte vezels met dezelfde diameter als voor de splitsing.

Amfibool:
Deze groep asbest bestaat uit Amosiet (bruin asbest), Crocidoliet (blauw asbest), Tremoliet (grijs asbest), Actinoliet (groen asbest) en Anthofylliet (geel asbest). Deze amfibool groep heeft een naaldvormige vezel. Deze vezels zijn in de lengterichting gerangschikte vezels. Te vergelijken met staaldraad. Bij splijting van deze vezels zorgt dit voor dunnere vezels met dezelfde lengte.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Een voorbeeld van hechtgebonden asbest is asbestcement. Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels zijn sterk verankerd in het bindmiddel. Zolang het materiaal niet beschadigd is zal het weinig vezels afgeven. Als het materiaal in goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt komen er nauwelijks vezels vrij. Voorbeelden zijn asbestcement golfplaten en vlakke platen.

Spuitasbest is een voorbeeld van niet-hechtgebonden asbest. Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de vezels haast niet verankerd in het bindmiddel. Een groot nadeel hiervan is dat er snel asbestvezels vrij komen. Vaak hebben deze materialen een zeer hoog asbestgehalte, wel 75-100% waardoor het echt een gevaarlijk product is. Naast spuitasbest zijn niet brandwerend board en zwaar verweerd asbestcement hier voorbeelden van. Spuitasbest werd als isolatiemateriaal en als brandwerende laag op staalconstructies gebruikt.

In Nederland is het meeste asbest in de bouw gebruikt. Ruim 80% van de asbestcement producten werden in Nederland gebruikt als golfplaten en waterleidingbuizen! Daarnaast werd asbest gebruikt als isolatiemateriaal en dakbeschot maar ook in vloerzeilen en bloembakken. In 1993 is het aanbrengen van asbesthoudende dakplaten verboden. Bouwwerken van na dat jaar worden gezien als asbestvrij.

Gezondheidsrisico’s van asbest

In vaste toestand vormt asbest geen gevaar voor de gezondheid. Het gevaar ontstaat pas wanneer de zeer fijne asbestvezels loskomen en worden ingeademd. De gezondheidsrisico’s van asbest zijn enorm. Vaak ontplooien klachten zich pas na 30 jaar! Het inademen van kleine asbestvezels kan leiden tot allerlei ziektes waaronder asbestose en longkanker.
Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen. Namelijk sterk slijtvast, bestand tegen basen, en bestand tegen hoge temperaturen. Bovendien was het erg goedkoop. Daardoor is het na de tweede wereldoorlog veelvuldig gebruikt in de bouw. Aan de gevolgen van dit gebruik van asbest sterven er nog steeds zo’n 700 mensen aan kanker per jaar. Er zitten dus enorme risico’s aan asbest.

Asbestdaken nu vervangen!

Op 2 maart 2000 heeft Minister Stientje van Veldhoven samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, milieu centraal en het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid de samenwerkingsverklaring ‘aanpak asbestdaken’ ondertekent. Om dakeigenaren te helpen is er een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden.

Ben je de eigenaar van een pand met een asbesthoudend dak? Asbest daken hebben maar een economische levensduur van circa 30 jaar. Na het verstrijken van de economische levensduur zullen asbesthoudende daken snel verslechteren. Bovendien vormen ze een groter risico voor jezelf en jouw omgeving door het vrijkomen van asbest vezels. Het is dus zaak om je asbest dak te laten saneren!


Kom in actie!

Vraag nu een offerte aan!

Wat is asbest?

Een vrijblijvende offerte voor asbestsanering?

Klik op onderstaande button!

Offerte aanvragen