Asbest verbod

Het aanbrengen van asbesthoudende dakplaten is verboden vanaf 1 juli 1993. Ben je de eigenaar van een pand met een asbesthoudend dak? Dan ben je bovendien volledig verantwoordelijk voor het beheersbaar houden van jouw dak. Daarbij moet je dus zorgen voor een veilige situatie. Asbest daken hebben maar een economische levensduur van circa 30 jaar. Na het verstrijken van de economische levensduur zullen asbesthoudende daken snel verslechteren. Bovendien vormen ze een groter risico voor jezelf en jouw omgeving door het vrijkomen van asbest vezels. Qwinpro kan een risico analyse asbest verzorgen om de economische waarde van het dak, met daarbij de kosten van renovatie, milieuschade en bedrijfsschade te analyseren.

Is mijn risico bij de verzekeraar gedekt?

Ondanks dat het asbest verbod van eind 2024 van de baan is, eisen verzekeraars steeds vaker een saneringsplan (verwijderen van asbesthoudende daken en vervangen voor nieuw dakmateriaal). Dit met als doel de asbest daken eind 2024 gesaneerd te hebben. Ondertussen worden de herbouwwaarde, opruimkosten, net als milieuschade en bedrijfsschade, door storm of brand, niet of nauwelijks meer vergoed.

Verzekeraars geven te weinig of géén dekking op:

 • Asbestschades van daken.
 • Opruimkosten asbest.
 • Besmetting (milieuschade) omgeving.

Premies schieten omhoog!

Risico analyse aanvragen?

Kosten:

 • Asbest schades zijn vaak kostbare, complexe en langslepende aangelegenheden.
 • Verzekeraars willen van het asbest af.
 • Premies schieten omhoog.
 • Verzekeraars verwachten een saneringsplan van gebouw(en) eigenaren.
 • Opruimkosten worden hevig onderschat en niet altijd meer vergoed.
 • Bij asbest daken zijn de bedrijfsrisico’s groter.
 • Bij verweerde daken is er kans op aanvullend bodemonderzoek, en mogelijk bodemsanering.
 • Schades aan daken zijn alleen door een erkend bedrijf te herstellen.

Risico gerichte asbest inventarisatie:

Na het verstrijken van de economische levensduur zullen asbest daken snel verslechteren met daarbij grote risico’s voor de omgeving. Het is daarom van belang om het dak risico gericht te laten inventariseren. Waarbij Qwinpro de staat van het dak in kaart brengt. Bij deze methodiek zetten wij de gezondheidsrisico’s uiteen tegen de economische waarde van het dak. Daarbij worden de kosten van renovatie in combinatie met de risico’s bij brand of storm met de resterende dekking voor herbouw van het dak, vergeleken.

Waarom niet langer wachten met asbest verwijderen:

 • De daken verslechteren sneller t.g.v. ouderdom en het milieu.
 • Mos op daken is ook een veroorzaker van asbestvezels in uw omgeving.
 • Risico’s op bodemonderzoek (de controlerende instanties gaan de normen opschroeven).
 • In bepaalde regio’s is nu nog te profiteren van subsidies.
 • De kosten voor verwijderen van asbest en het renoveren van het dak zullen op termijn stijgen.
 • Verzekeringspremies stijgen. Of verzekeren is niet meer mogelijk.
 • Brand- of stormschades worden slechts deels of lineair verminderd uitgekeerd.
 • Opruimkosten worden niet altijd meer vergoed.
 • Bij asbest daken zijn de bedrijfsrisico’s groter.
 • Schades aan daken zijn alleen door een erkend bedrijf te herstellen.

Klik hier om een risico analyse aan te vragen!

Een risico analyse aanvragen?

Klik op onderstaande button!

Risico analyse aanvragen