Asbest verwijderen kosten

Om tot een kostenindicatie te komen voor het verwijderen van asbest is een uitleg van de opbouw van de kosten op zijn plaats.
De kosten bestaan uit een asbestinventarisatie (+/- 25%), arbeid voor het verwijderen ( +/- 68%) en als laatste het afvoeren van het verwijderde asbest (+/- 7%).
Voor de inventarisatie maakt Huisman Qwinpro gebruik van een gespecialiseerd asbest verwijderbedrijf die een inventarisatie, inventarisatierapport en eventuele sloopvergunning regelt.

Vraag offerte aan!

Gecertificeerd asbest verwijder bedrijf

Een inventarisatie maakt men op locatie. Hierbij inspecteert een gecertificeerd bedrijf alle vormen van asbest. Ook moet bekend zijn waar en hoeveel asbest er op welke locatie zit.
Voor het verwijderen van asbest zijn er namelijk strenge eisen opgenomen in de wet. Daarnaast is het gevaarlijk als je asbest op de verkeerde manier verwijdert. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en daarbij heeft een gecertificeerd bedrijf de juiste materialen en jarenlange ervaring voor het verwijderen van asbest. Alleen met een SC-540 certificaat mag een bedrijf zicht als gecertificeerd asbestbedrijf noemen.

Zelf verwijderen?

Van de overheid mag je maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. Belangrijk is wel dat daar geen asbestvezels bij vrij mogen komen. Wel is het belangrijk om hiervan een sloopmelding te doen. Dit is namelijk verplicht.

Opbouw kosten van een asbestinventarisatie

De prijs van een asbestinventarisatie bestaat uit de inventarisatie zelf, wat 70% van de kosten in beslag neemt. Daarnaast wordt er een inventarisatierapport opgesteld. Dit is 25% van de totaal kosten. En tenslotte zijn er voorrijkosten die doorberekend worden, 5%. Ook kan een inventarisatierapport nodig zijn als men een sloopvergunning wil aanvragen.

Soorten asbest

Bij het verwijderen van asbest heb je te maken met 2 soorten asbest:

Hechtgebonden asbest: Een vorm van asbest die niet meteen nodig is te verwijderen. De asbestvezels zitten vast in het bouwmateriaal. Zolang asbest in goede staat is en niet wordt bewerkt is er waarschijnlijk geen sprake van gevaar. Voorbeelden hiervan zijn golfplaten, wandplaten en vensterbanken.

Losgebonden asbest: hierbij zitten de asbestvezels niet vast aan een materiaal, deze vezels kunnen gemakkelijk vrijkomen en vormen zo gezondheidsrisico’s voor de omgeving. Losgebonden asbest mag alleen door professionals verwijderd worden. De kosten hiervoor zijn vaak een stuk hoger dan bij het verwijderen van hechtgebonden asbest. Deze vind je in leidingen, open haarden, cv’s of oude huishoudelijke apparatuur.

Kosten asbest verwijderen

Veelal wordt asbest verwijderd van daken van schuren, stallen en loodsen. Het gaat in dit geval vaak om het verwijderen van asbesthoudende golfplaten. Een gemiddelde prijs voor het verwijderen van 50 m2 ligt tussen 500-800 euro. Alle vierkante meters die hierbij komen hebben een meerprijs van gemiddeld 13 euro.

Afvoeren van asbest

Voor het afvoeren van het verwijderde asbest zijn er strenge regels waar een gecertificeerd bedrijf zich aan moet houden. De kosten hiervoor worden meegenomen in het inventarisatierapport.

Meer informatie?

Check onderstaande pagina’s voor meer informatie:

Voor een advies op maat voor het verwijderen van asbest en het vernieuwen van een dak op een schuur, loods, hal of stal neem je contact op met een van onze medewerkers.

Contact

Onze projecten